טופס הרשמה לצהרון 2017

טופס רישום לצהרון 2017- נפשונית

איסוף הילד/ה מהצהרון :
יש לבני/בתי רגישות למזון :
רגישות לתרופות :
בני/בתי מקבל/ת טיפול תרופתי: סוג תרופה:
מאשר/ת העלאת תמונות של בני/בתי :
הנני מאשר/ת לשלוח מידע כללי במסרון: