התקשרו אלינו עמוד הפייסבוק שלנו

טופס רישום קייטנת נפשונית על גלגלים 2021

טופס רישום לקייטנה נפשונית על גלגלים 2021

מין:
מנוי:
בני/ בתי נעזר/ת בכוחות עצמו/ה בציוד הרפואי הבא:
ניתן לצרף מסמכים רלוונטים

* החזר כספים  יבוצע במקרה של הודעה על ביטול בכתב על-פי חוק הביטולים.

* במקרה של הודעת ביטול לאחר פתיחת הקייטנה יחויב ההורה בעלות לפי יום

 ע"פ מחירון הקייטנה היומי המצוי במשרד המועדון ובתוספת של  דמי ביטול לפי חוק.      

 

 

 

אני מצהיר/ה בזאת כי לא ידוע לי על בעיה רפואית או כל מגבלה רפואית לגבי בני/ בתי. לאור זאת, הנני מאשר לבני / בתי להשתתף בכל פעילויות הקייטנה כולל ברחצה בבריכה שתבוצע על פי הנהלים!

אני הרשום מטה מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה לקייטנות הקיץ 2018 וההצהרה הרפואית והנני מסכים להם